Share

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 FAALİYET RAPORU

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

2015 FAALİYET RAPORU

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Belediye sınırları içerisinde ilçe halkının belediye çalışmalarından haberdar olması, yürütülen çalışmalara katkı sunabilmesi için yeterli bilginin basın, yayın ve sosyal medya yoluyla vatandaşlara ulaştırılması, vatandaşların belediye ile olan ilişkilerinin doğru ve sağlıklı yürütülebilmesi için her türlü çalışmayı yürütmektedir.

Ayrıca görsel ve yazılı basını her gün takip ederek başta Ceylanpınar olmak üzere, Ceylanpınar Belediyesi ve Belediye Başkanı Menderes Atilla hakkında çıkan haberler değerlendirilmektedir.

Belediyemiz ve Belediye Başkanıyla ilgili haberler günlük olarak dosyalanarak başkanlık makamına sunulmaktadır.

Belediyemiz tarafından gerçekleştirilecek veya gerçekleştirilen çalışmalar telefon ve internet gibi iletişim araçları ile gazete, ajans ve televizyon kuruluşlarına iletilmekte böylece belediye çalışmaları halk ile paylaşılmaktadır.

Bu kapsamda Gerçekleştirilen Faaliyetlerden Ana Başlıklar Şunlar:

1- Belediyemiz ve Belediye Başkanımız Menderes Atilla ile ilgili haberler Basın müdürlüğümüzce hazırlanıp  belediyemizin resmi internet adresinde yayınlanmaktadır.

2-Başkanımızın günlük programına refakat edilmektedir. Geziler sırasında gerekli görülen duyuru, haber ve resimler görsel ve yazılı medya’ya servis yapılmaktadır.

3-Basında Belediye Bülteninin hazırlanması kapsamında her gün gazete ve yerel televizyonların yayınları ve internet siteleri takip edilmektedir.

4–BİMER (Başbakanlık İletişim Merkezi)’e vatandaşlarca gelen şikâyet dilekçeleri ilgili birimlere aktarılmakta ve bu başvurular belirtilen sürede cevaplanmaktadır.

5-Sesli Anons Sistemi’nde vatandaşların istekleri doğrultusunda kayıp, cenaze ile resmi kurumlardan gelen ilan ve duyuruların anonsları yapılmaktadır.

6-Resmi internet Sitemiz, www.ceylanpinar.bel.tr haber portalı düzenli olarak güncellenmekte olup; Belediyemizin çalışmaları bülten şeklinde siteye aktarılmaktadır.

BİMER (BAŞBAKANLIK İLETİŞİM MERKEZİ)

Başbakanlığın 20 Ocak 2006 tarih ve 2006/3 sayılı genelgesi doğrultusunda "Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) Doğrudan Başbakanlık" Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermektedir.

2015 yılı içinde 24 adet BİMER başvurusu alınmış olup ilgililerin istekleri doğrultusunda çalışmalar yapılarak gerekli kurum ve ilgililerine bilgi verilmiştir.

 

2015

 

24 başvuru

 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Koordinasyonunda

 

BASIN DANIŞMANLIĞI

Basın danışmanlığı, esas itibariyle Ceylanpınar Belediyesi ile medya arasındaki ilişkileri düzenlemektedir. Bu çerçevede medyada; Ceylanpınar Belediyesi ve Belediye Başkanı Menderes Atilla ile ilgili haberlerin yayınlanması, yayınlanacağı öğrenilen haberlerde belediyenin de görüşlerinin yer almasını, projeler ve icraatlarla ilgili doğru bilgilerin kamuoyuna yayılmasını amaçlar. Basın Danışmanlığı faaliyetlerinin bir ölçüsü de gazete, dergi ve televizyonlarda yayımlanan haber sayısıdır. Bu bağlamda 2015 yılında Basın Danışmanlığı'nın yürüttüğü çalışmalarda;

Belediyemiz ile ilgili 746,

Belediye Başkanımız Menderes Atilla ile ilgili  591,

olmak üzere toplam 1347 haber yapılmıştır. Ayrıca yazılı ve görsel medyada Ceylanpınar ilçesiyle ilgili 8.617 haber yayınlanmıştır.

2015 YILINDA YAZILI BASINDA YER ALAN HABERLER

 

CEYLANPINAR BELEDİYESİ

 

746

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yayınlanan haberlerin yerel, ulusal basında yayınlanmıştır.

 

CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANI MENDERES ATİLLA

 

591

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yayınlanan haberlerin yerel, ulusal basında yayınlanmıştır.

 

CEYLANPINAR

 

8.617

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yayınlanan haberlerin yerel, ulusal basında yayınlanmıştır.

 

Ceylanpınar Belediyesiyle ilgili haberlerin içeriklerine bakıldığında haberlerin büyük bir çoğunluğu en çok takip edilen internet sitelerinde yayınlanmış ayrıca haberlerin büyük bir kısmı Şanlıurfa yerel yazılı ve görsel basınında yayınlanmıştır.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün ulusal basın ve yerele basın ile geliştirdiği ilişkiler sayesinde, belediyenin veya belediye başkanının içerisinde bulunduğu haberleri kendi kamera görüntülerimiz ve fotoğraflarımızla haber haline getirildikten sonra yayımlanması sağlanmıştır. Aynı zamanda elektronik ortamda yazılı ve görsel basın ile internet siteleri Medya Takip Merkezi tarafından adımıza takip edilmekte olup verilerin sağlıklı bir şekilde arşivlenmesi sağlanmıştır.

Günlük olarak yerel ve ulusal basın kuruluşları takip edilmekte Belediyemiz ve Belediye Başkanımız Menderes Atilla ve ilçemizle ilgili haberlerin kupürleri dosyalanıp günlük olarak Başkanlık Makamına sunulmaktadır.

Oluşturulma Tarihi : 09.08.2016