Share

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

 

 

 CEYLANPINAR

BELEDİYESİ

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET RAPORU

 

 

2020 YILI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUNUŞ

           

            Ceylanpınar Belediyesi bünyesinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak;  

 

Belediyemiz tarafından ilçe sakinlerinin kültürel gereksinimlerini karşılamak,

Geliştirmek, uygun ve çağdaş bir yurttaş olarak uygarca bir yaşam sürdürmelerini sağlamak; Belediye sınırları içinde yaşamlarını sürdüren, özellikle herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşunun sağlık olanak ve yardımlarından yararlanamayan kesimini korumak kollamak ve sosyal nitelikli işlevlerin gerçekleştirilmesini sağlamak, kurulacak spor alanları ve sportif etkinliklerle toplumun her kesiminin spora dahil olması, açılacak meslek edindirme kurslarıyla üreten bir toplum olma yolunda ilerlemeyi sağlamak, kimsesiz ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza sosyal destekte bulunmak, gençlerin ve çocukların zararlı alışkanlıklardan uzak kalmasını sağlayacak projeler geliştirmek, İlçemizin kültür dünyasına katkı sunmak, toplumun sosyalleşmesini sağlamak, sanat ve kültürel aktivitelerde farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir.

 

Faydalı olması dileği ve saygılarımla.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Adnan YILDIZ

                                                                                                   Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

 


 

KÜLTÜR VE SOSYAL İLŞELER MÜDÜRLÜĞÜ

 

            MİSYON VE VİZYONUMUZ

 

• Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak misyonumuz;

 

- Başta okullarımız ve öğrencilerimiz olmak üzere eğitime her türlü katkıyı sunmak,

İlçemizdeki sanatsal kabiliyeti olan yetenekleri keşfedebilmek amacıyla yarışmalar düzenlemek,

 

- Toplumun manevi değerlerine sahip çıkmak ve toplumun manevi duygularını arttırmak amacıyla manevi programlar düzenlemek,

 

- Kitap okumaya teşvik ve kitap okumayı sevdirmek amacıyla okullara ve öğrencilere kitap hediye etmek,

 

- Spora ve sporcuya sahip çıkmak amacıyla sporun her alanına destek vermek,

 

- Mağdur insanların dertleriyle dertlenmek ve ihtiyaçlarını gidermek,

 

- Engelli vatandaşlarımızın karışlarına çıkan her türlü engeli kaldırabilmek için çalışmalar yapmaktır.

 

Vizyonumuz; İlçemizi sosyal ve kültürel alanda önde gelen ilçeler seviyesine ulaştırmak. Her açıdan yaşanabilir bir ilçe olabilmek için sosyal ve kültürel alanları desteklemek ve toplumun kültürel seviyesini arttırmaktır.

 

 

 

 

 

 

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEMEL GÖREVİ

Müdürlük 5393 sayılı belediye yasasının 14. maddesinde Kültür ve Sosyal İşler ile ilgili aşağıdaki görevleri yerine getirir.

 

Müdürlük bütçesini hazırlamak ve ilgili birimlere göndermek,

 

Müdürlük bünyesinde yer alan kültür, sosyal işler, eğitim ve organizasyon projelerini hazırlamak ilgili birimlere sunmak,

 

Müdürlük faaliyet raporlarını hazırlamak, ilgili makama sunmak,

 

Müdürlüğe gelen proje taleplerini, gelen organizasyon paylaşımlarını ve evrakları değerlendirip ilgili bölüme havale etmek, gerçekleştirilmesini sağlamak,

 

Müdürlüğün iş akışına ve yapılan iş konusuna göre araç-gereç ve teknolojileri belirlemek,

 

Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, özel kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak,

 

Resmi ve özel kutlamaları organize etmek, yapmak veya yaptırtmak,

 

Belediyenin yaptığı her türlü sosyal, kültürel, sanatsal ve eğitsel işlerin tanıtımını ve organizasyonunu yapmak,

 

İlçede yapılan faaliyetlere azami katılımı sağlamak,

 

Yasa, Yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda gerekli faaliyetleri yapmak,

 

Vatandaşın memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak, hedeflenen projelerin verimliliğini arttırmak için faaliyetler düzenlemek,

 

Belediyenin bilgi ve faaliyetlerini ve İlçenin tanıtımını ilgilendiren her türlü yayının hazırlanması, basımı ve dağıtımını gerçekleştirmek,

 

 

Belediyenin kültür sanat prodüksiyon ve organizasyonlarının tanıtımını yapmak ve yaptırtmak,

 

5393 sayılı belediye kanunun 76. maddesinin ve kent konseyi yönetmeliğinin belediyelere verdiği görevler kapsamında eşgüdümü sağlamak,

 

Yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince, müdürlüğün görev alanı içine giren diğer konularda gerekli çalışmayı yürütmek,

 

5393 sayılı kanunun belediyelerin yetkilerini belirleyen 15. maddesinin “belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleri ile ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir” hükmü çerçevesinde gerekli gördüğü hallerde kamuoyu araştırması yapmak, yaptırtmak.

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA FAALİYETLERİ

 

1- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Belediyemizin hizmet alanı kapsamında kent halkının kültür sanat yaşamına katkı sağlar. Kentin ihtiyaç duyduğu her türlü etkinliklere mekân sağlar, nitelikli etkinlikler için bilim insanları, kültür sanat insanları, Okullar, sivil toplum kuruluşları ve gerekli görülen diğer kişi ve kurumlar ile işbirliğine gider.

 

2- Mevcut kültürel ve tarihsel zenginlikleri çoğaltmak ve kent kültürünün örülmesine katkı yapmak üzere etkinlikler düzenler, yayınlar yapar, kent kimliği, tarihi ve kültürü üzerine gelecek kuşaklara da rehberlik etmek ve bugünü ileriye aktarmak amacıyla çalışmalar yapar.

 

3- Kültürün, sanatın kent insanı üzerindeki etkilerinin olumlu ve geliştirici olması yönünde çalışmalarını sürdürür. Bu çalışmaları yaparken kentin tüm fertlerini (çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek, engelli, sosyal ekonomik ve kültürel anlamda dezavantajlı) gözeterek eğilimlerini, isteklerini göz önüne alarak karar verir ve uygular.

 

4- Gerekli görülen hallerde etkinlik öncesi, hedef kitle ve ihtiyaçları belirler ve projeleri hayata geçirir.

 

5- Kentin tarihi değerlerine ve kültürel zenginliklerine sahip çıkar, gün ışığına çıkarılmasına, var olanların tanıtılmasına yardımcı olur.

 

6- Çocukların, gençlerin, kadınların, engelliler ile sosyal ve kültürel ekonomik anlamda da dezavantajlı kesimlerin, yetişkinlerin boş zamanlarını nitelikli bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak için eğitsel, sanatsal ve kültürel projeler hazırlar ve hayata geçirir.

 

7- Belediye etkinliklerinin ve hizmetlerinin vatandaşlara yaygın olarak duyurulması ve yazılı ve görsel basında yer alan belediyemizle ilgili haber programı ve dokümanın düzenli bir medya takip sistemiyle elde edilmesini ve arşivlenmesini sağlar.

 

8- Ülke dışındaki yerel yönetimler ve her türlü kurum ve kuruluşlar ile kültürel, eğitsel, sanatsal ve ekonomik işbirliğini geliştirici ve zenginleştirici yönlerinin yapacağı katkıyı arttırmak için her türlü faaliyeti sağlar.

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Bünyesinde Faaliyet Gösteren Birimler

* Eğitim Birimi

* Engelliler Birimi

* Spor Birimi

* Kültür Birimi

* Sosyal İşler Birimi

* Sosyal Yardımlar Birimi

* Aile Koordinasyon Birimi

* Evde Bakım Birimi

* Organizasyon Birimi

 

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN

2020 YILINDA YAPMIŞ OLDUĞU ÇALIŞMALAR

 

EĞİTİM BİRİMİ

 1. 1.      01 Ocak – 21 Mart tarihleri arasında, Birimimize yapılan kurs talepleri alınmış, ancak Dünya genelinde hızla yayılıp ölümlere neden olan pandemi nedeniyle ihtiyatlı davranarak kursların açılması geçici olarak geciktirilmiş, sonuç olarak ta; Cumhurbaşkanlığınca yayınlanmış olan 22.03.2020 Tarih ve 2020/4 Genelge gereği COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetler kapsamında; Birimimize yapılan kurs talepleri (Bağlama, Gitar, Resim vb.) ret edilmiştir.

 

AİLE KORDİNASYON BİRİMİ

 1. 1.      İlçemizde doğum yapan bebeklere yönelik başlatmış olduğumuz “Hoş Geldin Minik Hemşerim” projesi kapsamında 01 Ocak – 21 Mart tarihleri arasında yeni doğan bebekler için çanta hediye verilmiş,
 2. 2.      8 Mart Dünya kadınlar gününde, belediyemizde çalışan bayan personellerimize yemek verilmiş,
 3. 3.      21 Marttan sonra, Cumhurbaşkanlığınca yayınlanmış olan 22.03.2020 Tarih ve 2020/4 Genelge gereği COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetler kapsamında, etkinlikler yapılamamıştır.

 

ENGELLİLER BİRİMİ

 1. 1.      Engelli vatandaşlarımızın tekerlekli sandalye başvuruları alınıp, ihtiyaçları olan tekerlekli sandalyeler en kısa sürede kendilerine temin ediliyor. 2 adet normal, 1 adet akülü olmak üzere toplam 3 adet tekerlekli sandalye engelli vatandaşlarımıza ulaştırmış olduk.
 2. 2.      01 Ocak – 21 Mart tarihleri arasında, engelli ailelerimiz sürekli ziyaret edildi. Cumhurbaşkanlığınca yayınlanmış olan 22.03.2020 Tarih ve 2020/4 Genelge gereği COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla
 3. 3.      mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetler kapsamında, genelgenin yayınlanmasından sonra ziyaretler ileri tarihlere ertelenmiştir.
 4. 4.      Yüksek derecede sağlık problemleri bulunan yatalak hastalarımıza hasta yatağı verilmektedir. 2 adet hasta yatağı ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza ulaştırıldı.

 

SOSYAL YARDIMLAR BİRİMİ

 1. 1.      Yardım için başvuruda bulunan aileler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürlüğüne yönlendirildi ve müdürlüğümüzce ailelere nakdi yardım yapılması taleplerimiz olumlu sonuçlandı. Konuyla alakalı 58 dilekçe yazıldı.
 2. 2.      İlçemizde bulunan Çölyak hastaları için her ay düzenli olarak Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Daire Başkanlığından temin edilen Çölyak Hasta Unları hasta vatandaşlarımıza ulaştırılarak mağduriyetleri birimimiz tarafından periyodik olarak giderilmektedir. (toplam 360 hastanın ihtiyacı karşılandı)
 3. 3.      İlçemizde bulunan Çölyak hastaları için her hafta düzenli olarak, Haliliye Belediyesi Sosyal Yardımlar Birimine bağlı fırından alınan çölyak hasta ekmekleri, hasta vatandaşlarımıza ulaştırılarak mağduriyetleri birimimiz tarafından periyodik olarak giderilmektedir.
 4. 4.      İlçemizde bulunan Çölyak hastaları için iki ayda bir düzenli olarak, Müdürlüğümüz bütçesinden karşılanan çölyak gıda paketleri alınıp, çölyak hastalarımıza ulaştırılarak mağduriyetleri birimimiz tarafından periyodik olarak giderilmektedir.

 

KÜLTÜR BİRİMİ

 1. 1.      İlçe merkezimizde 9 adet kültür evi bulunmaktadır.

Bahçelievler Kültür Evi, Fatih Sultan Mehmet Kültür Evi, Yenişehir Kültür Evi, Cumhuriyet Kültür Evi, Ensar Kültür Evi, Seydo Atilla Kültür Evi, Selahaddin Eyyubi Kültür Evi, Ulucami Kültür Evi, Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi.

Yapımına devam edilen 4 adet kültür evi bulunmaktadır. (15 Temmuz Kültür evi, Mevlana Kültür Evi, Seydo Atilla Bayan Kültür Evi, Bahçelievler Bayan Kültür Evi.)

 1. 2.      01 Ocak – 21 Mart tarihleri arasında, kültür evlerimizde yapılan taziyelerde ki taziye sahiplerine, 3 kg çay, 10 kg çay şekeri, 10 koli bardak su ve çöp poşeti verilmiştir.
 2. 3.      Cumhurbaşkanlığınca yayınlanmış olan 22.03.2020 Tarih ve 2020/4 Genelge gereği COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetler kapsamında; Kültür evlerimizde taziye, mevlid ve düğün gibi etkinlikler yapılamamıştır.
 3. 4.      Kültür evlerimizin bahçesinde bulunan ağaçların bakımı ve sulamasını yapmaktayız.
 4. 5.      Yolda gördüğümüz hasta ve yaşlılarımızı gidecekleri yere bırakarak hizmet etmeye devam ediyoruz.
 5. 6.      Bize başvuruda bulunan hasta yakınlarına ambulans ve taziyesi olan ailelere cenaze yıkama aracı ile cenaze aracı hizmetini yönlendiriyoruz.

 

SPOR BİRİMİ

 1. 1.      Birimimiz bünyesinde faaliyet gösteren 2 kulüp bulunmaktadır.

Ceylanpınar Belediye Spor Kulübü, Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Kulübü

 1. 2.      01 Ocak – 21 Mart tarihleri arasında, spor kulüplerimizin yaptığı antrenman ve şehir dışı müsabakalarında araç tahsisi sağlanmıştır.
 2. 3.      Cumhurbaşkanlığınca yayınlanmış olan 22.03.2020 Tarih ve 2020/4 Genelge gereği COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetler kapsamında, 22 Marttan sonra müsabakalar ileri tarihlere ertelenmiştir.

 

EVDE BAKIM BİRİMİ

 1. 1.      Birimimiz, ilçemizde bulunan yaşlı ve hastalara yönelik şahsi ev temizliği ve kişisel bakım işlerini yapmaya yönelik kurmuş olduğumuz birimdir.
 2. 2.      Birimimiz, 01 Ocak – 21 Mart tarihleri arasında yürütmüş olduğu çalışmalar kapsamında, 9 ihtiyaç sahibi haneye ulaşarak yaşlı ve hasta vatandaşlarımızın ev temizliği ve şahsi temizlik işlerini tamamladılar.
 3. 3.      Cumhurbaşkanlığınca yayınlanmış olan 22.03.2020 Tarih ve 2020/4 Genelge gereği COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetler kapsamında, evde bakım hizmetimiz, yaşlı ve hasta vatandaşlarımızın pandemiden olumsuz etkilenmemeleri için ileri tarihlere ertelenmiştir.

 

 

ORGANİZASYON BİRİMİ

 1. 1.      Kültür müdürlüğümüzce yapılacak tüm çalışmalar öncesi organizasyon birimimiz tarafından hazırlıklar yapılarak alan süslemesi başata olmak üzere gerekli tüm ihtiyaçlar sağlanmaktadır.
 2. 2.      İlçemiz girişinde ki Bayrak Tepe’de bulunan Türk Bayrağı, yıprandığı ve yırtıldığı zamanlar düzenli olarak değiştirilmektedir. 2020 yılı içerisinde, toplam 37 defa bayrak değişimi yapılmıştır.
 3. 3.      01 Ocak – 21 Mart tarihleri arasında, Merkez ve Kırsal Mahalle Muhtarlarımızla yemekli toplantı gerçekleştirildi.
 4. 4.      01 Ocak – 21 Mart tarihleri arasında, İlçemizde faaliyet yürüten STK temsilcileri ve Kanaat Önderleri ile yemekli toplantı gerçekleştirildi.
 5. 5.      01 Ocak – 21 Mart tarihleri arasında, Şanlıurfa Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Parti İl Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ile yemekli toplantı gerçekleştirildi.
 6. 6.       8 Mart Dünya kadınlar günü münasebetiyle, ilçe genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadınlara yönelik, pandemi kurallarına uygun bir şekilde  yemek programı düzenlendi. belediyemizde çalışan bayan personellerimize yemek verilmiş, İlçemizde ki kamu kurumlarında çalışan bayan personellere karanfil verilmiştir.
 7. Pandemi nedeniyle, ilçe stadı ve semt pazarları gibi yerlerde kılınan Cuma namazına giden vatandaşlara verilmek üzere su ikramında bulunulmuştur.
 8. 8.      Ayrıca resmi bayramlarda ve önemli gün ve haftalarda yapılan tüm çalışmalar öncesi gerekli organizasyon işlemi birimimiz tarafından sağlanmaktadır. Ancak; Cumhurbaşkanlığınca yayınlanmış olan 22.03.2020 Tarih ve 2020/4 Genelge gereği COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetler kapsamında, yapılacak olan organizasyonlar pandemi nedeniyle kısıtlanmıştır.
Oluşturulma Tarihi : 27.04.2021