Share

NİKAH İŞLEMLERİ

1- Ceylanpınar Belediyesi Evlendirme Memurluğumuza, evlenecek olan çiftlerden en az biri Ceylanpınar İlçesi sınırlarında ikamet eden ve 18 yaşını dolduran çiftlerimiz müracaat edebilirler.

İkamet adresi Nüfus Müdürlüğü adrese dayalı KPS' de (kimlik paylaşım sistemi. MERNİS) kaydı olmalıdır.

KPS de ikamet kaydı olmayanların Ceylanpınar Nüfus Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Evlenecek kişilerin ikisinin de adresleri Ceylanpınar ilçesi sınırlarında kayıtlı değilse ve çiftler nikâhlarını Şanlıurfa Belediyesi Evlendirme memurluğunda yapmak istiyorlarsa, adreslerinin kayıtlı olduğu Belediye Evlendirme Memurluğuna gidip izin belgeleri almaları gerekmektedir.

 2- 16 yaşını doldurup, 17'sinden gün alan adaylar Aile Mahkemesinden izin belgesi alarak, 17 yaşını bitirip 18 yaşından gün alan kişinin anne baba rızası beyannameye imzaları alınarak veya noterden alınmış anne-baba muvafakat namesi ile evlenebilirler. (Anne veya babadan biri ölmüş veya ayrılmış ise velayet nüfus kaydı ile belgelenecektir).

 3- Evlenecek olan T.C uyruklu bayanda boşanma varsa boşanmanın kesinleşme tarihinden itibaren 300 günü beklemesi veya Aile Mahkemesi'nden iddet müddetinin kaldırılması kararı almaları zorunludur.

 4- Evlenecek çiftlerden biri veya ikisi Yabancı uyruklu ise memurluğumuza şahsen başvurarak veya telefonla bilgi almaları gerekmektedir.

 5- Müracaatlar sabah 08.00-12.00/13.00-17.00 saatleri arasında olup, çiftlerin beraber gelmeleri gerekmektedir.

 6- Kızlık soyadını kullanmak isteyenler müracaat sırasında bunu ifade ederek soyadı dilekçesini doldurmak zorundadırlar.

 7- Müracaat evrakları alındığı tarihten itibaren 6 ay süre ile geçerlidir.

 8- Mal ayrılığı talebi olanlar, noterden yaptırmış oldukları MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİNİ müracaat sırasında yanlarında getireceklerdir. (1 asıl, 1 fotokopi)

 9- Uluslararası Aile Cüzdanı ile ilgili Ceylanpınar Belediye meclisinin almış olduğu karara istinaden 2021 yılından itibaren geçerli olmak üzere nikah tarifeleri aşağıda sırasıyla açıklanmıştır.

       2021 YILI BELEDİYE MECLİSİNİN ALMIŞ OLDUĞU KARARA GÖRE NİKAH TARİFELERİ

  1. Evlenme Cüzdan bedeli : 200.00 TL
  2. Belediye Nikah Salonun Kullanılması (Hafta İçi) : 100.00 TL
  3. Belediye Nikah Salonun Kullanılması (Hafta Sonu)  : 150.00 TL
  4. Düğün Salonlarında Kıyılacak Nikah Merasimi : 250.00 TL
  5. Evde Kıyılacak Nikahlar İçin : 400.00 TL
  6. Oteller ve Turistik Mekanlarda Kıyılacak Nikah Merasimi İçin : 500.00 TL
  7. Diğer (Cezaevlerinde vb.) : 100.00 TL
  8. Evlendirme Dairesi Mesai Saati Dışında Yapılacak Nikahlar(Yıldırım Nikahı):400.00 TL
  9. İzin Belgesi : 50.00 TL
  10. Yabancı Uyruklular (Eşlerden Birinin Yabancı Uyruklu Olması Yeterlidir) : 250.00 TL

NOT: Engelli Vatandaşlarımızdan Evlenme Cüzdan Bedeli Dışında Herhangi Bir Ücret Alınmayacaktır.

 

 GEREKLİEVRAKLAR:

 1- AİLE HEKİMLERİNDENSAĞLIK RAPORU

 Sağlık raporları Aile Hekiminden (Sağlık Ocağı) alınacak. Çiftler belediyemize gelmeden direk Aile Hekimlerinin düzenleyeceği sağlık raporlarını alabilirler. Aile hekimi olmayan veya yabancı uyruklu vatandaşlar Halk Sağlığı Laboratuvarından raporlarını alabilirler.

 2- 8'ERADET VESİKALIK FOTOĞRAF

 Son 6 ay içerisinde çekilmiş ve kişiyi açıkça belli eden fotoğraf olacak. (fotokopi kabul edilmez).

 3- NÜFUS CÜZDAN

 Çiftlerin en son medeni hali işlenmiş T.C. kimlik no'lu resimli Nüfus cüzdanları aslı, (T.C. kimlik no'lu olmayan, yıpranmış nüfus cüzdanları kabul edilmeyecektir.)

Oluşturulma Tarihi : 08.03.2021